Registrační formulář do programu MPL Pestré odměny
Pokud jste koncový spotřebitel, prosím, vyplňte Vaše příjmení
Pokud jste koncový spotřebitel, prosím, vyplňte 0

Odesláním této registrace uděluji svůj souhlas s účastí ve věrnostním programu MPL Pestré odměny a s podmínkami programu.

Zároveň svou registrací uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři MPL Pestré odměny a dále pak údajů shromážděných v průběhu trvání tohoto programu. Zároveň beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je nutno podmínkou pro poskytování odměn z programu MPL Pestré odměny tj. je smluvním požadavkem provozovatele programu MPL KAUF spol. s r.o. (IČ: 64615944). Udělení souhlasu máte právo odmítnout a služby MPL KAUF spol. s r.o. Vám budou poskytnuty bez omezení za běžných podmínek, tedy bez poskytnutí výhod plynoucích z programu MPL Pestré odměny.